Etter et dødsfall ønsker vi å bidra med hjelp og veiledning i en vanskelig og utfordrende tid

Våre medarbeidere har taushetsplikt, og vil være der for å bistå deg med støtte og praktisk hjelp gjennom hele prosessen.

Vi møter deg i våre lokaler, eller hjemme hos de pårørende hvis det er ønskelig.

Ved et dødsfall

Vi ønsker å kunne bidra til trygghet og verdighet i de vanskelige dagene etter et dødsfall, og å yte hjelp der de pårørende ønsker det i forbindelse med praktiske oppgaver som kontakt med det offentlige, tros- eller livssynssamfunn og annet. Blant de tjenester vi har mulighet til å tilby er:

 • Planlegging av begravelse og utforming av siste ønsker. Vi legger til rette for begravelse i ulike tros- og livssynssamfunn, eller personlig og/eller livssynsnøytral seremoni.
 • Båretransport og stell av avdøde. Vi kan tilby båretransport både innenlands og fra utlandet.
 • Kontakt med kirkeverge og tros- eller livssynssamfunn.
 • Kontakt med det offentlige for skifte, gravferdsstønad, kirkegårdsmyndighet og annet.
 • Bestilling av dødsannonse og takkeannonse.
 • Syning, i kapell eller hjemme hos den avdøde.
 • Forberedelse og gjennomføring av begravelses- og urneseremoni.
 • Ansvar for pynting og blomster til begravelsesseremoni i samarbeid med våre blomsterdekoratører.
 • Vi har et unikt kontaktnett av sangere og musikere.
 • Design, trykking og produksjon av seremoniprogram og minnebøker.
 • Bestilling, ettergravering og nedsettelse av gravsten.
 • Kremasjon og retur av urne.
 • Urnenedsettelse.

Vi selger også gravlykter og andre produkter relatert til gravstedet.

Vi kan kontaktes når som helst, og vil gjøre alt for å også kunne tilby andre tjenester på forespørsel.

Blomster

Simonsen Begravelsesbyrå formidler blomster til begravelse og bisettelse.

Vi formidler blomster gjennom Lofoten Blomster på Leknes.

De er behjelpelig med blomster til alle anledninger.

Lofoten Blomster kan nåes på telefon 760 80 400.

Gravsteiner

Simonsen Begravelsesbyrå fører gravsteiner og monumenter fra landsdelens ledende leverandør, Eide Stein.

På Eide Steins hjemmesider finner du verktøy for å utforme gravsteinen etter eget ønske.

Besøk Eide Stein

Kister

Simonsen Begravelsesbyrå fører et utvalg av kister i forskjellige utførelser og prisklasser.

Se gjennom vår katalog for mer informasjon om vårt utvalg.

Katalog Kister

Urner

Simonsen Begravelsesbyrå fører et utvalg av urner i forskjellige utførelser og prisklasser.

Se gjennom vår katalog for mer informasjon om vårt utvalg.

Katalog Urner

Sermonihefte

Simonsen Begravelsesbyrå hjelper deg med utforming og produksjon av sermonihefter.

Se eksempler