Egen gravferd

Det er ikke lett for de etterlatte å planlegge en gravferd.

Idag er det blitt mer åpent for å snakke om sin egen gravferd.

Men for noen kan det være vanskelig.

Derfor kan det være greit å skrive ned det du ønsker om din egen gravferd.

Vi har utarbeidet et eget dokument hvor du kan planlegge og skrive ned hvordan du vil ha din egen gravferd, eller om du som pårørende ønsker å ha ting klart når dagen er der.

Kontakt oss gjerne for å snakke rundt dette og/eller få dokumentet.