Ved dødsfall

Ved dødsfall

Hjelper vi deg gjerne.

Vi ønsker å kunne bidra til trygghet og verdighet i de vanskelige dagene etter et dødsfall, og å yte hjelp der de pårørende ønsker det i forbindelse med praktiske oppgaver som kontakt med det offentlige, tros- eller livssynssamfunn og annet. Blant de tjenester vi har mulighet til å tilby er:

- Planlegging av begravelse og utforming av siste ønsker. Vi legger til rette for begravelse i ulike tros- og livssynssamfunn, eller personlig og/eller livssynsnøytral seremoni.


- Båretransport og stell av avdøde. Vi kan tilby båretransport både innenlands og fra utlandet.


- Kontakt med kirkeverge og tros- eller livssynssamfunn.


- Kontakt med det offentlige for skifte, gravferdsstønad, kirkegårdsmyndighet og annet.


- Bestilling av dødsannonse og takkeannonse.


- Syning, i kapell eller hjemme hos den avdøde.


- Forberedelse og gjennomføring av begravelses- og urneseremoni.


- Ansvar for pynting og blomster til begravelsesseremoni i samarbeid med      våre blomsterdekoratører.


- Vi har et unikt kontaktnett av sangere og musikere.


- Design, trykking og produksjon av seremoniprogram og minnebøker.


- Bestilling, ettergravering og nedsettelse av gravsten.


- Kremasjon og retur av urne.


- Urnenedsettelse.


- Vi selger også gravlykter og andre produkter relatert til gravstedet.
Vi kan kontaktes når som helst, og vil gjøre alt for å også kunne tilby andre tjenester på forespørsel.


Kontor Vesvågøy: Vestfjordgata 27, 8340 Stamsund -  post@simbeg.no  -  Tlf: 401 02 828

Kontor Vågan:     Bygården, Torget 2, 8300 Svolvær - post@simbeg.no  -  Tlf: 401 02 828